روش okr

روش OKR یک فرآیند مدیریت است که برای تعیین اهداف و اندازه‌گیری پیشرفت در سازمان‌ها استفاده می‌شود. ... ادامه مطلب